Nemzetközi jogosítvány


Abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva a magyar vezetői engedély nem jogosít járművezetésre valamely külföldi országban, nemzetközi jogosítványt kell igényelni a közlekedési igazgatási hatóságtól. Ha külföldre utazunk, mindenképpen érdemes utánajárni, hogy szükségünk van-e a nemzetközi vezetői engedélyre, hogy megelőzzünk a kellemetlen szituációkat és legrosszabb esetben a büntetést is.


Nemzetközi jogosítványt annak adhat ki az okmányiroda, aki érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, és olyan országban kíván vezetni, amelyben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar okmány járművezetésre nem jogosít. A nemzetközi jogosítványt az érvényes jogosítvány adatai alapján állítják ki, és csak a magyar jogosítvánnyal együtt érvényes.A nemzetközi jogosítvány kiadására irányuló eljárás

A jogosítvány iránti kérelmet az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes - de szükség esetén bármely - okmányirodában, személyesen lehet benyújtani. 2005 áprilisától a nemzetközi jogosítvány igénylésére irányuló kérelem a kormányzati portálon a - www.magyarorszag.hu - segítségével elektronikus úton is előterjeszthető.

Az okmányiroda a kérelemnek megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet állít elő (ezt érdemes elolvasni, mert ez alapján jegyzik be a személyi adatokat az új dokumentumba).


A nemzetközi jogosítványkérelemhez a következőket szükséges bemutatni vagy csatolni:

személyazonosításra alkalmas okmányt (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy anyakönyvi kivonat, vagy új típusú jogosítvány; bevett gyakorlat, hogy ha netán eltérés van a személyi igazolványban vagy egyéb személyazonosító okmányban szereplő információ és a gépi nyilvántartásban szereplő adat között, akkor az eljáró hatóság kérni szokta a születési anyakönyvi kivonatot is),

lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmányt (hatósági igazolvány a személyi azonosítóról és a lakcímről vagy régi típusú /lakcímet tartalmazó/ személyazonosító igazolvány vagy tartózkodási engedély),

érvényes magyar jogosítványt,

2 db igazolványképet (az igazolványkép szükségességére külön felhívjuk a figyelmet, mivel más eljárásban általában már az okmányiroda készít fényképet az ügyfélről),

igazolást a díj befizetéséről,

kitöltött nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező nem minősül közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak (a nyomtatványt az okmányirodában bocsátják a kérelmező rendelkezésére).


Fontos tudnivalók:

A nemzetközi jogosítvány - kizárólag a magyar jogosítvánnyal együtt – a jogosítványban feltüntetett egészségi érvényességi ideig, de legfeljebb a nemzetközi jogosítvány kiállításának napjától számított három évig érvényes.

A "B" kategóriára érvényes nemzetközi jogosítvány a gépjárművezető részére csak a 18. életévének betöltését követően állítható ki.

A nemzeti kategóriára ("K", "T", "M", "TR", "V") nemzetközi jogosítványra nem érvényesíthető.


A nemzetközi jogosítvány tartalma:

A jogosítványban feltüntetett adatoknak megfelelően speciális tollal ki kell tölteni a nemzetközi jogosítvány fedőlapját, a magyar nyelvű első és a fénykép helyét tartalmazó francia nyelvű utolsó oldalt. A fedőlapot le kell bélyegezni, valamint alá kell írni, és a megfelelő vezetői kategóriát az okmányba be kell jegyezni. Az igazolványkép alatt az engedély jogosítottjával is alá kell íratni az okmányt. A nemzetközi jogosítvány fedőlapján az érvényességi időt a kitöltés alapjául szolgáló jogosítvány érvényességi idejének megfelelően, de legfeljebb három évben kell meghatározni.

A magyar jogosítvány érvényessége:

A magyar jogosítvánnyal azokban az országokban vezethetünk - anélkül, hogy kiváltanánk a nemzetközi jogosítványt -, amelyek csatlakoztak az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez (az Egyezményt nálunk az 1980. évi 3. törvényerejű rendelet hirdette ki).

Ezek az országok a következők:

Ausztria, Bahama Szigetek, Bahrain, Belorusz, Belgium, Brazília, Bulgária, Csehország, Dél-Afrikai Köztársaság, Elefántcsont-part, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Görögország, Guayana, Horvátország, Irán, Izrael, Jugoszlávia, Közép-Afrikai Köztársaság, Kuba, Kuvait, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Macedónia, Marokkó, Moldova, Monaco, Niger, Norvégia, Németország, Olaszország, Orosz Föderáció, Pakisztán, Románia, San Marino, Svájc, Seychelle-szigetek, Svédország, Szenegál, Szlovákia, Szlovénia, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Uruguay, Zaire, Zimbabwe.


Érvényes továbbá a magyar jogosítvány az Európai Unió valamennyi tagállamában, függetlenül attól, hogy az adott tagállam részese-e a Bécsi Egyezménynek. Forrás: Magyarország.hu


Motor biztosítás és utasbiztosítás külföldön

Nemzetközi jogosítvány beszerzése mellett fontos, hogy motorunk, gépjárművünk rendelkezzen kötelező biztosítással és amennyiben biztonságban szeretnénk tudni járművünket a kötelező biztosítás mellé célszerű CASCO biztosítást is kötni. A motorozzbiztositas.hu weboldalon kedvezményesen megkötheti motor biztosítását legyen az kötelező biztosítás, CASCO biztosítás, vagy utasbiztosítás.